9-Mat-bang-cong-nang-tang-3-biet-thu-phap-tai-bien-hoa-btp-0103

Bản vẽ mặt bằng công năng tầng 3 của biệt thự