7-Mặt-bằng-công-năng-tầng-mái-biệt-thự-lâu-đài-cổ-điển-tại-hải-phòng-sh-btld-0035