Sắt, thép xây dựng với độ bền, dẻo có công dụng hỗ trợ những lớp bê tông cứng