11 Mặt bằng công năng tầng 2 biệt thự hiện đại mặt tiền 15m tại thái bình sh btd 0069

11 Mặt bằng công năng tầng 2 biệt thự hiện đại mặt tiền 15m tại thái bình sh btd 0069