9-Noi-that-phong-ngu-vip-1-biet-thu-phap-tai-quang-ninh-sh-btp-0113