21.Ảnh công trình thực tế SH BTD 0040 tại quảng ninh