10.Mặt-đứng-trục-A-B-của-biệt-thự-tân-cổ-điển-với-mặt-tiền-10m-tại-Sài-Gòn-sh-btp-0159