10.Mặt đứng trục A B của biệt thự tân cổ điển với mặt tiền 10m tại Sài Gòn sh btp 0159

10.Mặt đứng trục A B của biệt thự tân cổ điển với mặt tiền 10m tại Sài Gòn sh btp 0159