6-Mặt-bằng-tầng-3-biệt-thự-tân-cổ-điển-đẹp-tại-Sài-Gòn-sh-btp-0159