8-Mặt-bằng-tầng-mái-biệt-thự-tân-cổ-điển-tại-Sài-Gòn-sh-btp-0159