10. Bản vẽ mặt đứng trục A C của biệt thự hiện đại tại Hải Phòng sh btd 0080

10. Bản vẽ mặt đứng trục A C của biệt thự hiện đại tại Hải Phòng sh btd 0080