4.Mặt bằng tầng 1 biệt thự hiện đại tại Hải Phòng sh btd 0080

4.Mặt bằng tầng 1 biệt thự hiện đại tại Hải Phòng sh btd 0080