5.Bản vẽ tầng 2 biệt thự hiện đại tại Hải Phòng sh btd 0080.

5.Bản vẽ tầng 2 biệt thự hiện đại tại Hải Phòng sh btd 0080.