6.Mặt bằng tầng 3 biệt thự hiện đại tại Hải Phòng sh btd 0080

6.Mặt bằng tầng 3 biệt thự hiện đại tại Hải Phòng sh btd 0080