3-Không-gian-biệt-thự-lâu-đài-3-tầng-1-tum-tại-hà-nam-sh-btld-0043