BÌA-biệt-thự-lâu-đài-cổ-điển-4-tầng-1-tum-tại-hà-nam-sh-btld-0043